• An

tản văn không tên quên đánh sốHow can I tell him about you Từ Linh lỡ yêu một người. Mối tình 10 năm của Linh như một hơi thở thì anh ấy là một liều thuốc phiện. Thực ra, trên đời này người thương mình làm mình đau đầu có hơn MỘT người đó Từ Linh ạ. Không thở cũng chết. Không thuốc phiện cũng chết. Từ Linh, hai shot wishkey, khai hết mọi cảm xúc mình có... Sao làm người khổ quá. Gặp người mình thương sớm quá là một cái sai sao. Người chồng sắp cưới của Từ Linh chẳng làm gì sai cả. Anh ấy làm người yêu hoàn hảo, anh ấy cũng làm chồng hoàn hảo. Cái nghĩa là gì? Đó là một cuộc tình cần chấm dứt. Một vài tháng mây mưa. Để ta lại sa vào lòng ngọn núi vẫn đứng mãi đó vì ta? Nhưng mình là Mây. Mình sao có thể... không trôi theo gió mát. Bản ngã của mình giang sơn nào có thể đi dời. 4AM rồi Từ Linh à. Cuộc vui đã rã. Một hơi ấm ôm choàng lấy Linh. Thì thần rằng:”Anh đi đây...” Lần cuối.


©2018 by oliuoliu scrittura